onsdag 20 februari 2008

Mer om den sjuka vårdenVetenskapen är för en människa utan omdöme
lika överflödigt som en spegel för en blind.
000000000000000 Vedas
Y

Dagens holistiska syn tycks vara en modern variant, helt på vårdarens villkor. Det har blivit modernt att tillerkänna patienten ett själsliv — så länge det inte kolliderar med vetenskapsmannens naturvetenskapliga tro. Allt som inte stör sinnesfriden kan accepteras. Så plockar man i hop en skenbart positiv människosyn.
Finessen med en tro av det här slaget är att om patienten blir bättre, kan vårdaren ta åt sig äran — annars är det patientens fel.

Y

Säkerligen är till och med delar av vad som
i dag är "vetenskap och beprövad erfarenhet"
istället dikt, magi och kvacksalveri.
000 00 Erik Winberg

Y

Nu har man börjat skriva upp hur mycket tid som offras på varje patient. Första da'n vårdades jag i hela elva minuter — idag bara i fyra. Det har sagts mig att detta ska ligga till grund för en kostnadsberäkning — vad kostar varje patient.
Fast jag fattar inte ett smack. Det som tidigare var så enkelt och självklart; är man sjuk får man adekvat vård inklusive mänsklig värme, det har plötsligt blivit så krångligt och förnedrande. Är du sjuk kan du eventuellt komma i åtnjutande av minuter, kronor och ören.

Undrar just vad utredningen kostar.

Y

Kanske ska vi börja betrakta varandra som
medmänniskor istället för personal och patienter.

Y
Besvärliga patienter hör man ofta talas om. Men varför talar man aldrig om besvärliga läkare och sköterskor. Är det för att patienten förväntas vara medgörlig?
Det gör mig inte något att betraktas som besvärlig — men jag hoppas att jag inte ses som en "heart-sinking patient".

Y
En del sjuka söker läkare,
andra dör en naturlig död.

Y
Moreover the pathologist as to try to
explainnot only why the patient died
but how he was able to live.
00000 Willian Boyd
00000000A Text-book of Pathology

Y

Om man stängde alla sjukhus idag, skulle byråkratin fortsätt. Läkarna skulle skicka remisser, skriva brev till kollegor (skriver man fortfarande B.B?), provsvar skulle fortsätta att komma bort, blanketter skulle fyllas i och pappershögarna växa. Patienterna är ett luttrat släkte — de skulle inte märka något — har man väntat två år på en operation kan man vänta lite till.
Administratörerna skulle inte märka något så länge internposten fungerar.
Efter ett halvår skulle läkare och sköterskor känna sig behagligt effektiva — inga köer, inga klagomål. utan patienter blir vården rationell!

Inga kommentarer: