onsdag 12 mars 2008

Kortisar


Problemet med inspiration är inte att
finna den – utan att begränsa den
Det borde finnas en hiss för icke
rökare – eller en rejäl fläkt i den befintliga.Har man inget att säga, ska man inte göra det!


Även om min sjukdom färgar hela mitt liv
– är den trots allt en mycket liten del av Livet.Tala om att hålla någon i ljuset!Teoretisk empati kan nog de flesta lära sig. Men
det krävs mognad för att omsätta kunskaperna
i praktiken. En mognad som långt ifrån alla
hinner uppnå under sin livstid.


Inga kommentarer: